Apêl Nadolig anfonwch anrheg Elusennau Iechyd Hywel Dda

Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda yn lansio apêl Nadolig newydd sbon, Anfonwch Anrheg er mwyn cefnogi’r gwasnaethau chwarae yn ysbytai Bronglais, Glangwili a Llwynhelyg.

Bwriad Anfonwch Anrheg yw ceisio sicrhau Nadolig llawen i blant a phobl ifanc sy’n treulio’r ŵyl yn yr ysbyty.

Mae’r apêl yn annog y cyhoedd i edrych ar restr yr elusen ar wefan amazon.co.uk a phrynu anrheg i’r gwasnaethau chwarae.

Mae modd gweld y rhestr drwy chwilio am Hywel Dda ar amazon. Mae’r rhestr yn cynnwys dewis eang o degannau ac anrhegion yn amrywio o £1 i £50.

Mae Gwasanaethau Chwarae yn gloywi cyfnodau plant a phobl ifanc mewn ysbytai drwy gynnig sesiynnau chwarae therapiwtig. Mae’r anrhegion hyn yn adnoddau allweddol i sicrhau profiad positif yn yr ysbytai.

Meddai Sandra Jones, Rheolwr y Gwasanaethau Chwarae: “Mae’r apêl hwn yn ffordd wych o bwysleisio rôl y gwasanaethau rydym yn ei gynnig.

“Bydd yr anrhegion yn ddull o sicrhau bod arhosiad plant yn yr ysbyty mor gyffyrddus a phosib a bydd y teganau yn ffordd o’i diddanu yn ystod eu triniaeth.

“Weithiau gall plant dreulio amser hir yn yr ysbyty ac rydym yn ceisio gwneud yr amser hynny mor normal a phosib iddynt gyda gemau a theganau a phethau cyfarwydd.

“Bydd yr apêl yn ein galluogi i gynnyg y lefel uchaf o wasanaeth ac rydym yn hynod ddiolchgar am bob anrheg.”

Meddai Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda: “Rydym yn falch iawn i lansio apêl Anfownch Anrheg gyda’r bwriad o roi gwên ar wynebau plant sy’n treulio cyfnod y Nadolig yn yr ysbyty.

“Mae pob anrheg yn adnodd bwysig i’r tîm gwasanaethau chwarae er mwyn cynnal sesiynnau therapiwtig i sicrhau fod plant yn gwella mor fuan a phosib.”

Bydd yr anrhegion yn cael eu dosbarthu i ysbytai Bronglais, Glangwili a Llwynhelyg.

Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda yn elusen gofrestredig sy’n cefnogi staff, cleifion a gwasanaethau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

You May Also Like