Buddugoliaeth y cawr cenedlaetholgar yn 1966 – atgofion am is-etholiad y ganrif

Dyma gyfrol fydd yn eich cymryd chi ’nôl i 1966 ac i’r sgwâr yng Nghaerfyrddin ar y noson dyngedfennol honno yn ein hanes ni yng Nghymru – y noson pan aeth Gwynfor Evans mewn i’r Senedd fel aelod seneddol cyntaf Plaid Cymru.

Y noson pan newidiodd tirwedd wleidyddol Cymru’n llwyr.

Cyfrol fechan, arbennig a phwysig yw hon, sy’n dal ysbryd y cyfnod cynhyrfus hwn yn ein hanes ac yn rhoi’r teimlad o fod yng nghanol yr holl gyffro i ni.

Dyma ddathliad o fuddugoliaeth etholiadol ysgubol Gwynfor Evans yng Nghaerfyrddin yn 1966.

Yn y gyfrol ceir atgofion hynod bersonol gan bobol oedd yno ar y noson fawr honno, atgofion gan y teulu ac ar ben hynny dangosir beth yw gwaddol ‘Caerfyrddin yn ’66’ a bod hwnnw’n dal i atseinio ar hyd y degawdau.

Mae yma gerddi gan feirdd yn distyllu anferthedd y fuddugoliaeth ac yn clodfori gwaith Gwynfor dros ein cenedl.

Ceir cyfraniadau gan ymgyrchwyr a gwleidyddion sy’n cynnwys Leanne Wood, Dafydd Wigley, D. Cyril Jones, Winnie Ewing – Aelod Seneddol cyntaf yr SNP, a Bois Parc Nest.

Mae’r gyfrol hefyd yn cynnwys casgliad o luniau sy’n adlewyrchu prysurdeb y cyfnod yn ogystal â detholiad o adroddiadau’r wasg yn dilyn y canlyniad.

Daeth tro ar fyd yn 1966 pan etholwyd Gwynfor yn aelod seneddol cyntaf y Blaid yn Sir Gaerfyrddin, a gyda hanner can mlynedd ers yr is-etholiad hwnnw dyma gyfrol sy’n dangos ysbryd chwyldroadol y cyfnod ac sy’n rhoi atgofion y rhai oedd yng nghanol y bwrlwm ar bapur.

Meddai Dafydd Wigley: “Heb gyfraniad enfawr Gwynfor, ni fyddai gennym Gynulliad.

“Mae ei etifeddiaeth wedi rhoi hyder am obaith newydd.

“Ni fyddai chwaith gan genhedlaeth nesaf gyfle i adfer ein hiaith a’n diwylliant os y mynn, fel y mynnodd Gwynfor, nad yw tranc ein hunaniaeth yn anorfod.”

Mae golygydd y gyfrol, Parchedig Guto Prys ap Gwynfor, yn byw gyda’i wraig, Siân, yn Llandysul ac yn aelod gweithgar o Gymdeithas y Cymod.

Yn fab i Gwynfor Evans mae’n Weinidog gyda’r Annibynwyr.

Mae Gwynfor: Cofio ‘66 ar gael yn eich siop lyfrau leol neu’n uniongyrchol wrth y cyhoeddwyr, Gwasg Gomer / 01559 363090

You May Also Like