Fe newidiodd LSD y ffordd wledig o fyw am byth

‘Syrpreisi how fflai taim!’ chwedl Ifas y Tryc. Darllen cyfrol ar hanes ditectif oeddwn, un a fu’n rhan o ‘Operation Julie’, y cyrch cyffuriau mwyaf mewn hanes ar y pryd.

A dyma sylweddoli y bydd, pan ddaw mis Mawrth y flwyddyn nesaf, ddeugain mlynedd wedi mynd heibio ers yr achos byd-enwog a gynhaliwyd yn Llys y Goron ym Mryste.

Roedd yr heddlu wedi bod yn ymchwilio am ymron ddwy flynedd i’r cynllwyn o gynhyrchu a dosbarthu LSD.

Read more

Colli ‘ffrinidau’ ar y Gweplyfr!

RHYDD i bawb ei farn ac i bob barn ei llafar medd yr hen air ond yn yr hinsawdd sydd ohoni, dwi’n amau os yw hynny’n gywir erbyn hyn.

Mae llai a llai o bobl yn fodlon derbyn atebion i’w safbwyntiau sy’n groes i’r hyn a gredant.

Fe ddaeth hyn yn hollol amlwg ar y cyfryngau cymdeithasol, yn enwedig Trydar a Gweplyfr. Hynny yw, i’r rhai sydd ddim yn deall, Twitter a Facebook.

Read more

Cymanfa ganu

Annwyl Olygydd,

Bydd Cymanfa Ganu Swydd Efrog a Gogledd Ddwyrain Lloegr yn ymweld â’r Central Methodist Church, Wesley Street, Morley, Leeds LS27 9EE ddydd Sadwrn 9 Mai.

Byddwn yn canu o 2.00 tan 3.30, ac o 4.45 tan 6.30, a bydd te a choffi ar gael rhwng y ddau gyfarfod ac ar y diwedd.

Mae’r rhan fwyaf o’r emynau yn cael eu canu yn Gymraeg, a bydd y cyflwyno, y gweddïo a’r darlleniadau yn y ddwy iaith.

Read more

Datganiad yn codi cwestiynau

Annwyl Olygydd,

Ryn ni wedi clywed dros y dyddiau diweddar fod Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan, yn “poeni am y tlodion” wrth annog unigolion i “beidio jyst meddwl am eich hunain” wrth bleidleisio yn yr Etholiad Cyffredinol.

Mae’r Archesgob yn ychwanegu “…os yw Duw wedi creu’r byd yma, mae ef â chonsyrn am bob dim sy’n digwydd o fewn y byd yma.”

Read more

Cydymaith cyson mewn tref ar y ffin

Annwyl Olygydd,
Yn ddiweddar mewn caffi yn fy milltir sgwâr roeddwn i’n eistedd gyda chydymaith cyson, sef Y Cymro. Sylwodd y perchennog a holi’r cwestiwn disgwyliadwy: “Pam dych chi yn dewis y papur newydd hwnnw?” Mae’r cwestiwn yn haeddu ymateb ystyriol.
Wel, ar lefel arwynebol, gallwn i wedi cynnig ateb amlwg: dw i’n hoffi darganfod beth sy’n digwydd yn y Deyrnas Unedig a thu hwnt, a beth sy’n digwydd o’m cwmpas yng Nghymru. Ond byddai hyn yn rhy rhwydd fel ateb. Mae’r Cymro, yn ogystal â bod yr unig bapur cenedlaethol yng Nghymru yn y famiaith, yn symbol grymus ac ysbrydoledig.

Heb flewyn ar fy nhafod, nid wyf yn ystyried Y Cymro fel papur newydd nodweddiadol. Er enghraifft, dych chi ddim yn dod ar draws gormod o newyddion rhyngwladol. Anaml y gwelir hyn. Os ydych am ddarllen papur confensiynol rhaid ichi edrych rhywle arall.

Read more

Pam trin Cymru yn wahanol?

Annwyl Olygydd,
Efallai bod eich darllenwyr yn ymwybodol fod Prif Weinidog y DG wedi cyhoeddi pwerau pellach i Gymru y penwythnos diwethaf, yn dilyn trafodaethau trawsbleidiol y cymerais i ran ynddynt fel arweinydd Plaid Cymru.

Yr oedd cyhoeddiad Llywodraeth y DG yn cadarnhau na fydd Cymru yn cael cystal bargen ar bwerau na chyllid â’r Alban neu Ogledd Iwerddon, heb sôn am y newidiadau sydd ar droed yn Lloegr.
Ni fydd Cymru yn cael y cyfrifoldeb dros blismona, cyfiawnder, y rhwydwaith rheilffyrdd, y rhan fwyaf o agweddau ar ein hadnoddau naturiol, treth teithwyr awyr na nifer o feysydd domestig eraill.

Read more