Cic allan i’r Cymro Andy Legg a throi am y gororau i gael olynydd

Chafodd Andy Legg mo’r sac am golli un gêm yn drwm i fyfyrwyr Caerdydd. Roedd amryw yn meddwl fod rhywbeth ar y cardiau beth bynnag am nad oedd y rheolwr wedi arwyddo cytundeb. Erbyn hyn mae’n bosib iawn fod perchnogion Bangor wedi penodi rhywun yn ei le.

Fydd hwnnw ddim wedi chwarae i Gymru yn ôl pob tebyg ac o ochrau’r gororau y daw.

Dibynnu ar y pen hwnnw i’r byd y mae clwb Bangor bellach a’u golygon ar weld y Dinasyddion yn codi yn y byd a throi’n Seintiau Newydd o glwb.

Read more

Albanwyr yn cael blas o ddawn y tîm o Groesoswallt

Does dim posibl atal y Seintiau Newydd y tymor hwn. Maen nhw ar ben tabl yr Uwch Gynghrair ers dechrau’r tymor ac mewn tri chwpan o hyd, un ohonyn nhw yn yr Alban. Mi aethon nhw i Livingston heb fod yn bell o Gaeredin dydd Sul i chwarae yng nghwpan Irn-Bru a rhoi gwers i’r clwb Albanaidd sut i sgorio tair gôl.

A dyma’r clwb o Groesoswallt yn rownd gyn-derfynol y cwpan hwnnw yn erbyn St Mirren. Mi fydd yr Albanwyr yn gwybod am eu gallu i ennill ac am wneud yn siŵr nad oes neb o’r tu allan i’r wlad honno yn bachu eu cwpan.

Read more

Maes Tegid am fod yn dalcen caled i fechgyn Aberystwyth

Ers iddyn nhw fod yn ôl ym Maes Tegid ddiwedd Medi dyw’r Bala ddim wedi colli gêm ar eu cae newydd. Ychydig fyddai’n dweud y bydd eu record yn cael ei thorri y nos Wener yma wrth i Aberystwyth ymweld. Iawn, mae hi wedi bod yn agos ddwywaith ar y carped yn y Bala ond dydyn nhw ddim wedi colli’r holl bwyntiau.

Ar y llaw arall mi gollodd Aber y Sadwrn diwethaf am y tro cyntaf ar eu cae newydd nhw yn erbyn Gap Cei Connah. Mi gawson nhw ddechrau rhyfeddol o dda drwy Chris Jones yn sgorio yn y tri munud cyntaf. Ond roedd y Cei yn pwyso gormod yn yr ail hanner a bu raid i dîm Matthew Bishop ildio tair.

Read more

Llandudno yn gobeithio y daw gôl neu ddwy yn y Graig

Un gêm heno, nos Wener, a phump ar y Sadwrn yw’r drefn yr wythnos hon. A Derwyddon Cefn yn chwarae eto yr wythnos hon ar y nos Wener. Llandudno sydd yn Rhosymedre y tro hwn, y tîm sy’n methu sgorio goliau ar hyn o bryd.

Ar y llaw arall mae’r Derwyddon wedi sgorio saith yn eu dwy gêm ddiwethaf a sut mae tîm Alan Morgan am eu rhwystro y tro hwn? Roedd Bangor yn methu wythnos yn ôl er iddyn nhw guro’r gêm gyda gôl yn y munud olaf. Bechgyn Huw Griffiths a sgoriodd gyntaf a’r Dinasyddion yn taro’n ôl a mynd ar y blaen nes i’r Derwyddon ei gwneud yn gyfartal. Mi fyddai rhai wedi dweud eu bod yn anlwcus i golli.

Read more

Gwyliwch dîm Rygbi’r Gynghrair Cymru ar S4C

Fe fydd gêm ragbrofol Cwpan y Byd tîm Rygbi’r Gynghrair Cymru yn erbyn Serbia yn cael ei darlledu’n fyw ar S4C, o Barc Stebonheath, Llanelli ddydd Sadwrn, 15 Hydref.

Dyma’r tro cyntaf i’r darlledwr ddangos gêm fyw Rygbi’r Gynghrair ers 2008 a’r tro cyntaf i gêm tîm cenedlaethol gael ei dangos yn fyw ers Cwpan y Byd 1995.

Bydd y rhaglen yn dechrau am 2.45, gyda’r gic gyntaf am 3.00. Yn ogystal â sylwebaeth Gymraeg, fe fydd sylwebaeth Saesneg ar gael trwy’r gwasanaeth botwm coch.

Enillodd tîm Cymru Bencampwriaeth Ewrop y llynedd ar ôl buddugoliaethau dros Ffrainc, Yr Alban ac Iwerddon, a’r tro hwn byddan nhw’n cystadlu mewn grŵp rhagbrofol o dri thîm. Ar gyfer yr unig gêm arall yn eu grŵp, fe fydd tîm Cymru yn teithio i Monza yn Yr Eidal ddydd Sadwrn, 29 Hydref.

Read more

Athrylith newydd

CYN iddyn nhw gyrraedd Llandrillo-yn-Rhos i wynebu her Swydd Derby yn y Bencampwriaeth dros hanner cynta’r wythnos hon, digon diflas fu ymgyrch Morgannwg yn y ffurf hiraf o gystadlaethau’r Siroedd a hwythau yn eistedd yn anghyfforddus ar waelod yr Ail Adran heb ennill o gwbl tra’n colli deirgwaith a phum gornest heb ganlyniad y naill ffordd na’r llall.

Rhaid troi, fodd bynnag, at ddigwyddiad syfrdanol ar ddiwrnod cyntaf ymweliad blynyddol Morgannwg i Ogledd Cymru, wrth i’r crwt ifanc o Bontarddulais a Gorseinon, Aneurin Donald, glatsio 234 oddi ar 136 pelen yn unig i dorri sawl record.

Trwy gymryd cyn lleied o beli (123) i basio’r 200, llwyddodd yr athrylith newydd hwn i efelychu camp ryfeddol cyn-chwaraewr arall gyda Morgannwg, Ravi Shastri, er taw yn ei famwlad, India, y pasiodd hwnnw’r cyfanswm o 200.

Read more