Athrylith newydd

CYN iddyn nhw gyrraedd Llandrillo-yn-Rhos i wynebu her Swydd Derby yn y Bencampwriaeth dros hanner cynta’r wythnos hon, digon diflas fu ymgyrch Morgannwg yn y ffurf hiraf o gystadlaethau’r Siroedd a hwythau yn eistedd yn anghyfforddus ar waelod yr Ail Adran heb ennill o gwbl tra’n colli deirgwaith a phum gornest heb ganlyniad y naill ffordd na’r llall.

Rhaid troi, fodd bynnag, at ddigwyddiad syfrdanol ar ddiwrnod cyntaf ymweliad blynyddol Morgannwg i Ogledd Cymru, wrth i’r crwt ifanc o Bontarddulais a Gorseinon, Aneurin Donald, glatsio 234 oddi ar 136 pelen yn unig i dorri sawl record.

Trwy gymryd cyn lleied o beli (123) i basio’r 200, llwyddodd yr athrylith newydd hwn i efelychu camp ryfeddol cyn-chwaraewr arall gyda Morgannwg, Ravi Shastri, er taw yn ei famwlad, India, y pasiodd hwnnw’r cyfanswm o 200.

Read more