Gwyliwch dîm Rygbi’r Gynghrair Cymru ar S4C

Fe fydd gêm ragbrofol Cwpan y Byd tîm Rygbi’r Gynghrair Cymru yn erbyn Serbia yn cael ei darlledu’n fyw ar S4C, o Barc Stebonheath, Llanelli ddydd Sadwrn, 15 Hydref.

Dyma’r tro cyntaf i’r darlledwr ddangos gêm fyw Rygbi’r Gynghrair ers 2008 a’r tro cyntaf i gêm tîm cenedlaethol gael ei dangos yn fyw ers Cwpan y Byd 1995.

Bydd y rhaglen yn dechrau am 2.45, gyda’r gic gyntaf am 3.00. Yn ogystal â sylwebaeth Gymraeg, fe fydd sylwebaeth Saesneg ar gael trwy’r gwasanaeth botwm coch.

Enillodd tîm Cymru Bencampwriaeth Ewrop y llynedd ar ôl buddugoliaethau dros Ffrainc, Yr Alban ac Iwerddon, a’r tro hwn byddan nhw’n cystadlu mewn grŵp rhagbrofol o dri thîm. Ar gyfer yr unig gêm arall yn eu grŵp, fe fydd tîm Cymru yn teithio i Monza yn Yr Eidal ddydd Sadwrn, 29 Hydref.

Read more