Trycar – Pa yrrwr lori fydd yn ei lordio hi wrth ddilyn lein wen y lôn i lwyddiant?

Nerfau brau, canolbwyntio dwys i’r eitha’ ac ambell ddrama ar y ffordd fawr mewn tryciau anferth… wrth i bedwar dreifar lori ‘wannabe’ wynebu’r sialensiau eithaf tu ôl i’r llyw mawr.

Bachwch eich sedd yn y cab am drip ar raglen gyffrous, newydd S4C, Trycar, ar hyd ffyrdd a thrac rasio yng Ngwynedd a Môn nos Sul, 25 Medi.

Mae angen 60,000 o yrwyr lori newydd ar y Deyrnas Unedig er mwyn ateb yr angen anferth am gario nwyddau ledled Cymru, Prydain ac Ewrop.

Read more

Yr arwr rygbi Ryan Jones yn wynebu her yr Ironman

Mae cyn-gapten rygbi Cymru Ryan Jones yn dweud bod paratoi am y ras triathlon Ironman Cymru, sy’n cael ei cynnal ddydd Sul, 18 Medi, wedi ei helpu i ymdopi â’r newid diweddar yn ei yrfa.

Ers ymddeol o rygbi yn haf 2015, mae’r dyn a enillodd 75 cap dros Gymru a thair dros Lewod Prydain ac Iwerddon, bellach wedi cychwyn yn ei swydd newydd fel Pennaeth Cymryd Rhan mewn Rygbi Undeb Rygbi Cymru.

Fe fydd Ryan, sy’n 35 oed ac yn hanu o Gasnewydd yn wreiddiol, yn ymuno â 2,300 o athletwyr eraill ar gyfer y ras eleni; ras sy’n cael ei hystyried yn un o gyrsiau Ironman mwyaf heriol y byd.

Read more

Jamie Roberts yn gobeithio y bydd cyfres yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o feddygon

Mae meddyg a seren rygbi Cymru wedi dweud ei fod yn gobeithio y bydd cyfres ddogfen newydd ar S4C yn “ysbrydoli’r” genhedlaeth nesaf o feddygon yng Nghymru.

Yn dechrau ar nos Fawrth 13 Medi, bydd y gyfres ddogfen Doctoriaid Yfory yn dilyn grŵp o fyfyrwyr Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd am 12 mis mewn ysbytai a meddygfeydd teulu ledled Cymru.

Mae’r gyfres yn edrych ar sut mae’r Ysgol Meddygaeth flaenllaw yn paratoi darpar feddygon ar gyfer gofynion anferth y Gwasanaeth Iechyd.

Read more

Rhys Meirion yn canu deuawdau annisgwyl mewn cyfres newydd

Yn y gyfres newydd Deuawdau Rhys Meirion sy’n dechrau nos Wener, 23 Medi ar S4C, cewch ddisgwyl yr annisgwyl wrth i’r tenor Rhys Meirion ddod i adnabod rhai o brif gantorion Cymru gan ganu deuawdau gyda nhw.

Bydd hi’n dipyn o her i Rhys a’i westeion wrth i’r canwr clasurol ganu deuawdau gydag unigolion o wahanol gefndiroedd cerddorol o jazz i fiwsig gwerin a phop.

Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd y canwr opera a chlasurol byd-enwog yn mynd ar daith ledled Cymru i ddod i adnabod rhai o’n hartistiaid cerddorol mwyaf poblogaidd.

Read more

Pobol y Cŵn – Stori Gillian Elisa â thro yn ei chynffon

Efallai mai’r ci yw ffrind gorau dyn – ond beth am y perchnogion cŵn sy’n dwlu ar eu hownds ffyddlon?

A ydynt yn gall i fod yn llawen yng nghwmni’n ffrindiau pedair pawen neu’n mopio gormod wrth weld cynffon yn siglo a thafod yn llyfu?

Mewn rhaglen dwymgalon, mae’r actor adnabyddus a seren y West End, Gillian Elisa yn ceisio deall pam ein bod yn caru ein cŵn anwes cymaint.

Ond mae ei chwest personol i gwrdd â chymaint o garwyr a pherchnogion cŵn ag sy’n bosibl yn y rhaglen Pobol y Cŵn yn troi’n daith emosiynol iawn lle mae’n wynebu profiadau anodd, annisgwyl.

Read more

S4C yn cadarnhau gemau rhagbrofol Cwpan y Byd 2018

Mae ymgyrch tîm pêl-droed Cymru i gyrraedd cystadleuaeth Cwpan y Byd FIFA 2018 ar fin dechrau, ac mi fydd cefnogwyr ar draws y DU yn gallu dilyn y daith ar deledu rhad ac am ddim yn y Gymraeg gan y bydd S4C yn dangos uchafbwyntiau pob gêm Cymru, yr holl ffordd i Rwsia.

Gyda’r llwyddiant yng nghystadleuaeth UEFA EURO 2016 yn atseinio yn y cof, bydd y tîm gobeithio am y dechrau gorau posib i’w hymgyrch i gyrraedd Cwpan y Byd FIFA 2018 gyda buddugoliaeth yn erbyn Moldofa ar nos Lun 5 Medi, yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Bydd y gemau yn fyw ar Sky Sports ac uchafbwyntiau ar ITV. Bydd S4C yn dangos uchafbwyntiau estynedig o bob gêm Cymru am 10.30 o’r gloch yn hwyrach yr un noson.

Read more