Cyfrol newydd yn edrych ar ddylanwad y Cymry ar Manchester Utd

MAE Cymru wedi gwneud cyfraniad amrhisadwy i un o glwbiau pêl-droed mwyaf poblogaidd y byd, Manchester United, yn ôl llyfr a gyhoeddir yr wythnos hon.

Mae The Manchester United Welsh gan Gwyn Jenkins a Ioan Gwyn yn cynnig mewnwelediad i gyfraniad Cymru i un o glwbiau pêl-droed enwocaf y byd.

O’i dechreuad bron i ganrif a hanner yn ôl a chwarewyr megis Jack Powell a Billy Meredith, drwy Oes Aur yr 1950-60au gyda Jimmy Murphy a Matt Busby, i ogoniant y blynyddoedd diwethaf dan arweiniad Alex Ferguson gyda chwarewyr byd enwog megis Mark Hughes a Ryan Giggs, mae Cymry wedi chwarae rhan hanfodol yn siapio llwyddiant clwb sydd yn denu cefnogaeth ar draws y byd.

“Beth sydd yn unigryw am y llyfr yw ei fod yn edrych ar y clwb o safbwynt Cymreig, gan olrhain cyfraniad sylweddol gan rhai unigolion i lwyddiant enfawr y clwb – a rhain oll yn dod o wlad fechan ond balch,” meddai un o’r awduron, Gwyn Jenkins.

Mae’r llyfr yn teithio nôl at enedigaeth y clwb ac yn cynnwys hanesion di-ri am fywyd a gemau’r clwb mewn cyfnodau a fu gan ei wneud yn lyfr hanfodol ar gyfer holl gefnogwyr Manchester United a Chymru ac i’r rheiny sydd â diddordeb yn natblygiad pêl-droed dros y blynyddoded.

Mae Gwyn Jenkins wedi ysgrifennu sawl cyfrol ar hanes Cymru a phêl-droed. Mae’n byw yn Nhalybont yng Ngheredigion. Mae ei fab, Ioan Gwyn, yn actor sydd wedi etifeddu diddordeb ei Dad ym mhêl-droed. Mae’n byw yn Llundain.

Mae The Manchester United Welsh gan Gwyn Jenkins a Ioan Gwyn (£6.99, Y Lolfa) ar gael nawr.

You May Also Like