Ffans pêl-droed yn cofio llwyddiant Cymru yn yr Ewros

Mae geiriau’r Prifardd Aled Gwyn yn crynhoi teimladau ffans pêl-droed Cymru sydd wedi dod ynghyd er mwyn dathlu llwyddiant ein tîm cenedlaethol yn yr Ewros mewn cyhoeddiad newydd a gyhoeddir yr wythnos hon.

Casgliad o ysgrifau i ddathlu a chofnodi llwyddiant tîm pêl-droed Cymru eleni yw Merci Cymru gyda chyfraniadau gan ffans, sylwebwyr a rhai o enwau mawr y gêm gan gynnwys y sylwebydd Dylan Ebenezer, y cyn-chwaraewr ac academydd Laura McAllister, a’r Prifeirdd Aled Gwyn a Rhys Iorwerth.

Ynddo darlunir bwrlwm yn y gêmau, ar y strydoedd, yn y fanzones, ar y soffa ac yn y tafarndai ac argraffiadau byw o gyfnod arbennig iawn yn hanes pêl-droed Cymru.

Golygwyd y gyfrol gan yr awdur â’r newyddiadurwr Tim Hartley ac mae’n cynnwys cyfraniad gan ei fab ef, Rhys, sydd hefyd yn chwarae i dîm y cefnogwyr.

“Cofnod yw’r llyfr yma. Cofnod o ddigwyddiad na fu rhai ohonom yn ddigon ewn i freuddwydio y gallen ni ei brofi yn ystod ein hoes.

“Mae yma ddathlu a chyfeillach, atgofion a darogan,” meddai Tim Hartley.

“Ond, yn sail i hyn oll y mae’r ffaith hyn: Bu tîm pêl-droed Cymru mewn ffeinals pencampwriaeth ryngwladol.”

Ychwanegod: “Mae’n diolch i ymdrech carfan o bêl-droedwyr sy’n perthyn i genedl fach – ac yng ngolwg llawer o bobol cyn y gamp hon – cenedl ddi-nod.

“Mond gêm yw hi wedi’r cyfan,” medden nhw – ond na. Maen nhw hefyd yn dweud mai’r siwrne ei hun ac nid y cyrraedd sy’n bwysig yn y bywyd yma. Nid y tro yma, gyfeillion.”

Bydd y gyfrol yn cael ei lansio mewn digwyddiad arbennig i ddathlu llwyddiant tîm pêl-droed Cymru yng nghanolfan Chapter yng Nghaerdydd ar yr 11eg o Dachwedd, noson cyn y gêm fawr yn erbyn Serbia, am 7 o’r gloch.

Mae Merci Cymru (£7.99, Y Lolfa) ar gael nawr.

You May Also Like