Hysbysebu / Cysylltu â Ni

I hysbysebu yn Y Cymro neu ar-lein e-bostiwch wendy@cambrian-news.co.uk neu ffoniwch Aberyswyth 01970 612505.

I yrru stori neu luniau i’r Cymro e-bostiwch y-cymro@cambrian-news.co.uk

Swyddfa Porthmadog

Y Cymro
9 Bank Place
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9AA

Ffôn: 01766 515514
Facs: 01766 512817

I yrru e-bost, llenwch y ffurflen isod neu gyrrwch eich e-bost at y-cymro@cambrian-news.co.uk:

Os hoffech gysylltu i wneud cwyn neu ofyn am gywiriad neu eglurhad, cliciwch yma