Jonathan Davies yn dewis tîm delfrydol y Llewod…

Mawr yw’r dadlau ymysg cefnogwyr rygbi am dimau delfrydol ac mewn llyfr newydd mae un o sêr rygbi’r undeb a rygbi’r gynghrair, Jonathan Davies, yn taclo’r cwestiwn dadleuol: pwy oedd y 15 chwaraewr gorau erioed i gynrychioli’r Llewod?

Ar deithiau’r Llewod i Seland Newydd, De Affrica ac Awstralia mae chwaraewyr da wedi datblygu’n chwaraewyr gwych. Ond pwy yw’r gorau oll, meddech chi?

Oedd Willie John McBride yn well na Martin Johnson?

Oedd Barry John yn well na Jonny Wilkinson?

Oedd unrhyw un yn well na Gareth Edwards?

Mae Jonathan Davies yn trin a thrafod hyn a llawer mwy yn ei lyfr newydd, The Greatest Lions XV Ever.

Dyma’r teitl diweddaraf yng nghyfres rygbi boblogaidd Gwasg Gomer.

Mae Jonathan yn cyfaddef mai un o’r pethau mae’n difaru fwyaf yw na chafodd y cyfle i wisgo crys y Llewod.

“Er mod i wedi joio chwarae rygbi’r gynghrair mae ‘na rywbeth arbennig am y Llewod.

“Mae’r camaraderie sy’n bodoli pan fo’r gwledydd yn dod ynghyd i greu’r tîm yn unigryw a dwi wir yn gobeithio y bydd y Llewod yn parhau ymhell i’r dyfodol ac yn mynd o nerth o i nerth.”

Meddai Jonathan: “Efallai fod y ffaith na chwaraeais i i’r Llewod yn rhoi mwy o wrthrychedd i’r dewisiadau dwi’n gwneud yn y llyfr hwn.

“Dyma fy nhîm i yn seiliedig ar berfformiadau unigol a llwyddiant wrth wisgo crys y Llewod.

“Pe bai’n rhaid i fi ddewis y XV Gorau Erioed o’r pedair gwlad yna Brian O’Driscoll a Martin Johnson fyddai’r ddau enw cyntaf ar y rhestr.

“Dwi’n gobeithio y byddwch chi’n mwynhau’r llyfr – a chofiwch mai fy marn i yw hyn – a dwi’n llawn sylweddoli fod barn pawb yn gallu bod yn wahanol!”

Mae The Greatest Lions XV Ever gan Jonathan Davies ac Alun Wyn Bevan ar gael am £19.99 yn eich siopau llyfrau lleol ac ar-lein neu’n uniongyrchol o wasg Gomer ar www.gomer.co.uk

Mae’r gyfrol yn gynnyrch a drwyddedwyd yn swyddogol gan y Llewod ac mae ar gael hefyd oddi wrth www.lionsrugby.com

Bydd y Llewod yn teithio Seland Newydd rhwng 3 Mehefin a 8 Gorffennaf 2017.

Bydd canran o werthiant y llyfr yn cael ei roi i Ganolfan Ganser Velindre, yn yr Eglwys Newydd yng Nghaerdydd.

The Greatest Lions XV Ever, Gwasg Gomer, £19.99, clawr caled

You May Also Like