Nici Beech yn cyhoeddi llyfr coginio newydd

FYDDAI Nici Beech byth yn cymryd rhan yn y Great British Bake Off. “Tydw i ddim digon o berffeithydd,” meddai Nici, wrth drafod ei chyfrol goginio, newydd, Cegin.

Coginio bwyd blasus, maethlon, rhesymol ei bris ac yn ei dymor; dyna yw nod Nici Beech yn ei llyfr coginio cyntaf, Cegin.

Ac yn wir, cymryd sedd yng nghegin Nici a wnawn wrth droi tudalennau’r gyfrol hon.

Mae’r gyfrol yn cynnig ryseitiau o bob math; o benodau ar fanion i gawliau, o brydau llysieuol i bennod ar bysgod, a phennod arall ar brydau cig.

Wrth gwrs, caiff neb adael cegin Nici heb bwdin, felly mae digon o ryseitiau yma hefyd i’r rhai sydd â dant melys.

Ydi, mae Nici’n hen law yn y gegin, yn barod am heriau, ac yn ei geiriau ei hun “Byth yn dweud ‘Na’!”

“Cynnig bwyd iach, lleol ac o safon uchel heb greu gwastraff,” oedd moto ei chaffi Cegin yng Nghaernarfon, ac er bod drysau’r caffi ar gau am y tro, mae’r feddylfryd o baratoi bwyd da, gyda’r rhyddid i addasu ryseitiau yn ôl eich anghenion deiet personol, boed yn ddeiet figan, diwenith, neu brydyn sydyn, yn gryf yn y gyfrol hon.

“Dwi wastad wedi mwynhau coginio, a gwneud bwyd i lawer o bobl,” meddai.

“Mae’r elfen o ddiddanu fy ffrindiau gyda bwyd a diod da yn bwysig i mi.

“Fydda i ddim yn cynllunio llawer, jest treulio diwrnod yn y gegin, a mynd.

“Rhyw agwedd go with the flow sydd gen i yn aml wrth baratoi bwyd, ac addasu ryseitiau yn ôl be sy yn fy nghwpwrdd, arbrofi gyda blasau gwahanol, a be mae pobl yn eu hoffi.

“Dwi’n cael bag o lysiau ffres wedi eu tyfu’n lleol bob wythnos, felly dwi’n trio fy ngorau i ddefnyddio cynnyrch yn eu tymor, a gwneud y mwya o’r hyn sy gynnon ni.

“Ond wrth gwrs, does dim o’i le ar ddefnyddio ambell lysieuyn egsotig chwaith …  mae ryseitiau’r gyfrol yn adlewyrchu hynny. Mae naws Cymreig a rhyngwladol i amryw o’r ryseitiau.”

Rhan bwysig o’r gyfrol yw lluniau lliw’r ffotograffydd Iolo Penri, sy’n rhoi blas cyflawn o gegin Nici, a’i steil unigryw.

Meddai Nici am y profiad o weithio gydag Iolo: “Roedd Iolo sy hefyd yn ffrind, yn arfer byw efo fi, felly mae o’n nabod fy null i o goginio a fy steil yn dda.

“Roedd o hefyd yn brofiad da gweithio efo rhywun sy’n eich deall chi, roedd Iolo’n awgrymu cefndiroedd i osod y prydau, hyd yn oed mewn berfa, ac ar stepen llechen, ac roedden ni’n dau’n cytuno ar be oedd yn gweithio, cyn i’r dylunydd Iestyn Lloyd, osod popeth yn y llyfr.”

Cegin brysur sydd yma, gyda’r prydau wedi eu gweini ar lestri lliw ac amrywiol o bob math, ar lieiniau bwrdd retro, matiau o garthenni Cymreig traddodiadol, ac offer arbennig gan gynnwys sosbenni dur a’r cymysgwr bwyd a brynodd Nici mewn siop ail law am £20.

“Mae ail-ddefnyddio pethau, a rhoi ail fywyd iddyn nhw yn bwysig i mi.

“Dwi’n prynu llawer o lestri o siopau ail law.

“Hefyd, dwi’n hoff o sut mae pethau wedi eu pacedu, mae hyd yn oed llun o dun anchovies gwag sy ar fy silffoedd mewn un llun, gan fy mod mor hoff o’r pacedu.

“Mi fyddai hyd yn oed yn cadw tun paprika, a storio pethau ynddo.”
Mae cyffro rhyfeddol am raglenni coginio ar y teledu wedi bod dros y blynyddoedd diwethaf, o gegin dymhestlog Gordon Ramsay, i gael y trwch crwst perffaith ar y Great British Bake Off.

Ydi, mae ein llygaid ni’n gaeth i geginau sy’n stemio dan bwysau amser, ond naws hamddenol braf sydd i gegin Nici yn y gyfrol hon.

Mae’r pwyslais ar fwynhau coginio gyda chynnyrch o safon ond fforddiadwy, a ryseitiau’n gymysg o gynhwysion cyfarwydd, a rhai llai cyfarwydd er mwyn creu prydau maethlon.

Ond mae bod yn ymarferol yn bwyisg i Nici wrth goginio, a’r lleiaf gwastrafflyd ydyn ni gyda bwyd, gorau oll: “Dwi’n ofnadwy am beidio taflu sbarion, a dwi wastad yn ffeindio ryseitiau newydd efo’r hyn sy gen i ar ôl.

“Ac er fod ryseitiau’r gyfrol yn cynnwys cynhwysion penodol, dwi hefyd yn hoff o arbrofi.

“Hynny ydi, fe wnes i couscous y diwrnod o’r blaen, a wnes i ddefnyddio cawl miso oedd gen i ar ôl yn lle stoc, roedd o’n hyfryd.

“Dwi eisiau i bobl ddilyn fy ryseitiau i efo meddwl rhydd, a rhoi’r hawl i bobl addasu neu arbrofi efo fy ryseitiau.”

Er mai Cegin yw llyfr coginio cyntaf Nici, mae hi wedi bod yn rhan o sawl menter blasus dros y blynyddoedd, o fod yn westai ac yn adolygydd ar raglen coginio Blas ar Radio Cymru, rhedeg caffi pop-yp, darparu’r bwyd ar gyfer lansiadau a digwyddiadau o bob math, cyn agor ei chaffi Cegin ei hun yn Neuadd y Farchnad, Caernarfon.

Bellach hi yw Cadeirydd Gŵyl Fwyd Caernarfon ers cael ei phenodi yn 2015, a’i phrosiect nesaf yw llunio rysait ar ffurf cywydd ar gyfer Barddas!

Bydd Nici yn Lansio ei chyfrol yn Clwb Canol Dre, Nos Wener, 4ydd o Dachwedd yng nghwmni Dyl Mei a Hywel Pitts.

Cyhoeddir gan Gwasg Carreg Gwalch. £16

You May Also Like