Ras Ffordd Elusen 10K Aberystwyth 2015

Mae Ras Ffordd Elusen 10K Aberystwyth yn cael ei chynnal ar 6 Rhagfyr eleni.

Bydd ras 2015 yn cychwyn ac yn gorffen ar y promenâd, yn ymyl safle’r seindorf ac yn dilyn llwybr gwahanol y tro yma – felly bydd record newydd yn cael ei gosod.

Yn ogystal â’r brif ras sy’n cychwyn am 1.30pm bydd ras un filltir i blant 11-14 oed yn cael ei gynnal am 11am.

Gyda 500 o redwyr y llynedd, mae’r trefnwyr yn gobeithio y bydd y mwyafrif o 600 yn cymryd rhan eleni.

Am y tro cyntaf eleni, mae elusennau yn cael eu hannog i roi stondinau eu hunain i fyny, am ddim. Ond mae’n rhaid gwneud cais yn fuan, gan mai lle i 10 yn unig ohonynt sydd yna. Ceisiadau i Wendy Morris ar wendy@cambrian-news.co.uk

Mae’r rhedwyr hefyd yn cael eu hannog i godi cyn gymaint o arian â phosibl ar gyfer eu helusennau.

Ers i’r Cambrian News, Y Cymro a Chlwb Athletau Aberystwyth gymryd yr awenau chwe blynedd yn ôl mae’r ras wedi mynd o nerth i nerth.

Mae miloedd o redwyr wedi cymryd rhan dros y blynyddoedd, a £170,000 wedi cael ei godi i elusennau.

Mae ffurflenni ymgeisio fformat ar gael ar wefan Clwb Athletau Aberystwyth www.aber­ystwythac.co.uk

Mae ffurflenni hefyd ar gael gan Carl Williams, 25 Prospect Street, Aberystwyth SY23 1JJ.

£16 yw tâl mynediad o flaen llaw’r ras (£14 ar gyfer athletwyr sydd ynghlwm i WA), neu £17 ar y diwrnod. Oed ieuengaf y rhedwyr yw 15 oed. Cofrestru yn ymyl safle’r seindorf rhwng 10.30am a 1.10pm. Y dyddiad cau yw Dydd Llun, 30 Tachwedd.

Bydd gwobrau lu yn cynnwys rhai i’r dyn cyflymaf, y ferch gyflymaf, y dyn dros 35 oed cyflymaf, a’r ferch dros 30 oed. Bydd Tarian George a Michelle Evans yn cael ei roi i’r tîm busnes cyflymaf (cyfartaledd y pedwar cyntaf yn cael ei gyfri).

Bydd pawb sy’n cwblhau’r ras yn derbyn medal gan y Cambrian News a’r Cymro.

Mae poster ar gyfer y ras yma

Mae ffurflen gais yma

You May Also Like